Thi công Showroom Hyundai 3S Từ Sơn – Bắc Ninh

Tháng 6/2021 chủ đầu tư đã liên hệ với Lê Lâm Design yêu cầu thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, bổ kỹ thuật cho toàn bộ Showroom Hyundai 3S Từ Sơn. Sau 6 tháng phối hợp làm việc giữa đội ngũ thiết kế và đội ngũ kết cấu, toàn bộ công việc thiết kế đã được hoàn thành và ban giao. Khi quá trình thiết kế kết thúc, Lê Lâm Design đã được chủ đầu tư tin tưởng và giao phó công việc giám sát thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng toàn bộ các hạng mục của công trình Hyundai 3S Từ Sơn.

Chi tiết “Thi công Showroom Hyundai 3S Từ Sơn – Bắc Ninh”