Villa Mr Huy – Tp. Hồ Chí Minh

Khách hàng: Mr. Huy
Vị trí:
Khu Biệt Thự Ven Sông Quận 2 – Thành phố Bắc Ninh
Năm hoàn thành: 2020

Thời gian thiết kế: 7 Ngày
Thiết kế:
Lê Lâm Design