Catfe Sài Gòn

Khách hàng: Mr. Nam
Vị trí:
119 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Chi phí thi công: ~ 2.000.000.000 VND
Năm hoàn thành: 2020

Thời gian thiết kế: 2 Tháng
Thời gian thi công: 4 Tháng
Thiết kế:
Lê Lâm Design
Thi Công: Lê Lâm Design

Chi tiết “Catfe Sài Gòn”