Showroom Nissan Bắc Ninh

Khách hàng: Nissan Bắc Ninh
Vị trí: Tp. Bắc Ninh
Năm hoàn thành: 2021
Hạng mục thiết kế: Toàn bộ không gian nội thất tầng 1: Showroom trưng bày sản phẩm, Phòng khách, Phòng làm thủ tục.

Thời gian thiết kế: 1 Tháng
Thời gian thi công: 2 Tháng
Thiết kế: Lê Lâm Design
Thi Công: Nissan Bắc Ninh

Chi tiết “Showroom Nissan Bắc Ninh”