Căn Hộ Mr Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Khách hàng: Mr. Nghiệp
Vị trí:
VinCity – Thành phố Hồ Chí Minh
Chi phí thi công: ~ 300.000.000 VND
Năm hoàn thành: 2020

Thời gian thiết kế: 45 Ngày
Thời gian thi công: 3 Tháng
Thiết kế:
Lê Lâm Design
Thi Công: Lê Lâm Design