Villa Ms Hồng Bắc Ninh

Khách hàng: Ms. Hồng
Vị trí:
Khu Biệt Đại Hoàng Long – Thành phố Bắc Ninh
Chi phí thi công: ~ 8.000.000.000 VND
Năm hoàn thành: 2021

Thời gian thiết kế: 3 Tháng
Thời gian thi công: 9 Tháng
Thiết kế:
Lê Lâm Design
Thi Công: Lê Lâm Design