Căn Hộ Mr Hòa Hà Nội

Khách hàng: Mr. Hòa
Vị trí:
Chung Cư Ngoại Giao Đoàn – Hà Nội
Chi phí thi công: ~ 300.000.000 VND
Năm hoàn thành: 2018

Thời gian thiết kế: 45 Ngày
Thời gian thi công: 3 Tháng
Thiết kế:
Lê Lâm Design
Thi Công: Lê Lâm Design