Điều chỉnh Quy hoạch Khu đô thị Vạn An ở Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vạn An, thành phố Bắc Ninh với không gian kiến trúc cảnh quan các chức năng và hệ thống giao thông nội bộ trong khu đô thị được điều chỉnh theo hướng hợp lý hơn.

Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vạn An, thành phố Bắc Ninh đã được Sở Xây dựng phê duyệt lần đầu tại Quyết định số 128/QĐ-SXD ngày 23/6/2010 và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 142/QĐ-SXD ngày 11/5/2017, đến nay đã được hơn ba năm, theo quy định tại Điều 46, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 thì đã đến thời hạn rà soát định kỳ theo quy định. Hiện nay, một phần kênh Đông Xuân Viên nằm trong ranh giới Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vạn An đã được ngành Nông nghiệp cứng hóa để phục vụ tiêu thoát nước cho khu vực phải giữ nguyên nên cần phải điều chỉnh đồ án quy hoạch để tổ chức lại không gian, kiến trúc, cảnh quan cho phù hợp.

Xem thêm: Quy hoạch khu đô thị sông Hồng

Cụ thể những nội dung chính điều chỉnh quy hoạch như: Tổ chức quy hoạch lại không gian kiến trúc cảnh quan các chức năng và hệ thống giao thông nội bộ trong khu đô thị theo hướng hợp lý hơn; rà soát lại đất xây dựng các công trình công cộng (giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, sân chơi nhóm nhà ở, bãi đỗ xe,…), cây xanh đô thị, đất hạ tầng kỹ thuật khác để bố trí đáp ứng chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD (viết tắt là QCVN 01:2019/BXD).

Quy hoạch đa dạng các loại nhà ở (nhà ở liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, nhà ở có sân vườn,…) và thay đổi thiết kế mẫu nhà cho phù hợp với không gian đô thị; tỷ lệ đất ở xã hội đảm bảo tối thiểu 20% theo quy định.

Tính toán lại quy mô dân số cho phù hợp; xác định rõ trong cơ cấu sử dụng đất chức năng đất công trình thuỷ lợi (đất kênh Đông Xuân Viên) và đất giao thông đã có dự án.

Việc điều chỉnh quy hoạch trên nguyên tắc giảm diện tích đất ở để quy hoạch bổ sung đất xây dựng các công trình công cộng (giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, sân chơi nhóm nhà ở, bãi đỗ xe,…) theo chỉ tiêu của QCVN 01:2019/BXD; tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan hợp lý, hài hoà với cảnh quan chung của khu vực (đặc biệt là khu vực cao tầng tại phía trục đường H và đường Lạc Long Quân); đảm bảo đấu nối hạ tầng kỹ thuật với các dự án liền kề và hạ tầng chung của khu vực.

Căn cứ vào tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan để xác định cơ cấu, chỉ tiêu sử dụng đất hợp lý, đảm bảo Quy chuẩn, đáp ứng định hướng phát triển đô thị của thành phố Bắc Ninh, đồng thời yêu cầu các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chính như: Đất cây xanh đơn vị ở, cây xanh đô thị: Đảm bảo chỉ tiêu theo QCVN 01:2019/BXD; Đất xây dựng công trình y tế, giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), sân chơi nhóm nhà ở tối thiểu 0,8m2/người; sân luyện tập tối thiểu 0,3ha/công trình, đất văn hoá – thể thao đảm bảo chỉ tiêu theo QCVN 01:2019/BXD; Đất bãi đỗ xe: Đảm bảo đáp ứng nhu cầu đỗ xe của khu đô thị và QCVN 01:2019/BXD; bố trí các bãi đỗ xe tĩnh hợp lý trong sử dụng, đảm bảo yêu cầu sử dụng lâu dài.

Thiết kế đô thị và Quy định quản lý thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 và Thông tư số 16/2013 AT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng. Đề xuất Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định và làm cơ sở pháp lý để quản lý theo quy hoạch xây dựng.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên nguyên tắc: Các hệ thống phải đi ngầm, dùng chung (hào kỹ thuật hoặc tuynel), bao gồm cấp điện, cấp nước, các đường dây thông tin, cáp quang, ống dẫn khí, ga nếu có; đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự án liền kề và tuyến đường H, đường Lạc Long Quân.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đảm bảo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được phê duyệt. Điều chỉnh mở rộng mặt cắt ngang đường giao thông đảm bảo tiêu chí nâng cấp đô thị.

Nhận dạng, phân tích, dự báo tác động môi trường của phương án quy hoạch, từ đó đề xuất các giải pháp quy hoạch, các giải pháp công nghệ nhằm hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường. Xác định các nguồn gây ô nhiễm, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm và suy thoái môi trường để có giải pháp khắc phục.

Source: BaoXayDung.com.vn