Các đơn vị thiết kế thường hỏi tôi những câu hỏi nào?

Những đơn vị thiết kế cẩn thận sẽ hỏi bạn rất nhiều câu hỏi nhằm nắm bắt được nhu cầu, sở thích cũng như các thông tin khác phục vụ cho việc thiết kế. Bạn đừng coi đây là những câu hỏi làm phiền bạn mà hãy cố gắng trả lời một cách chính xác nhé. Dưới đây sẽ là một số câu hỏi quan trọng mà hầu như đơn vị thiết kế nào cũng sẽ hỏi bạn trước khi tiến hành công việc thiết kế:

  • Ngân sách của bạn là bao nhiêu?
  • Bạn đã bao giờ làm việc với một đơn vị thiết kế nào đó trước đây chưa? Có điều gì bạn hài lòng và không hài lòng với đơn vị đó?
  • Bạn thích hoặc có ý nghĩ về phong cách thiết kế nào?
  • Bạn sẽ muốn ở trong nhà trong quá trình thiết kế và thi công?
  • Có điều gì bạn hoàn toàn không thích?
  • Khung thời gian của bạn là gì?