Thanh Hoá: Dự án gần 5.000 tỷ đồng ở Bến En của Sun Group được điều chỉnh tiến độ

Dự án dự kiến được khởi công vào tháng 12/2016 và hoàn thành đi vào sử dụng tháng 12/2018. Trước nhiều khó khăn, dự án buộc phải điều chỉnh lùi lại thành ngày khởi công xây dựng là tháng 12/2021 và hoàn thành đi vào sử dụng vào tháng 12/2023.

Chi tiết “Thanh Hoá: Dự án gần 5.000 tỷ đồng ở Bến En của Sun Group được điều chỉnh tiến độ”