Liệu việc xây dựng ngôi nhà có vượt quá ngân sách mà tôi dự tính không?

Một đơn vị thiết kế thi công chuẩn chỉ không bao giờ để xảy ra trường hợp vượt quá ngân sách ban đầu mà bạn đề ra. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều đơn vị luôn tìm cách để moi thêm tiền của bạn. Tại Lê Lâm Design, chúng tôi luôn làm việc trước với các nhà thầu về chi phí trong hạng mục thi công của họ. Để kiểm soát chi phí của công trình xây dựng, chúng tôi quản lẽ chặt chẽ công việc trong suốt thời gian thi công. Khách hàng của chúng tôi chỉ cần thanh toán theo hợp đồng và giữ lại một phần để đảm bảo rằng họ sẽ có trách nghiệm xử lý những lỗi phát sinh trong thời gian bảo hành.